Over Bouwdossier

Met een compleet Bouwdossier heeft u alle relevante informatie over uw bouwproject binnen een online omgeving voorhanden en kan worden aangetoond dat het werk aan de wettelijke en contractuele eisen voldoet.

Bouwdossier is een instrument voor efficiënt (samen)werken binnen de bouw en vastgoed. Hierbij ligt de focus op de communicatie over afspraken en kwaliteit. Relevante bestanden zoals tekeningen, rapportages, inspecties of andere documenten worden via Bouwdossier uitgewisseld. Met deze informatie wordt gestuurd op voortgang en resultaat.

Private kwaliteitsborging

Binnen de Bouwdossier online omgeving kunt u kiezen voor een specifiek te volgen werkwijze om aan te tonen dat een bouwwerk bij oplevering een bepaald kwaliteitsniveau heeft. Vanuit de bouwregelgeving is het bepaalde kwaliteitsniveau gebaseerd op de voorschriften van het Bouwbesluit.

De werkwijze is specifiek. Dit betekent dat per type werk is bepaald op welke aspecten moet worden gecontroleerd en waar aan moet worden voldaan. Door de controleaspecten en eisen op voorhand helder aan te geven is kwaliteit meetbaar. Bij een akkoord op die aspecten is er voldoende garantie dat het werk voldoet, dat controlewerkzaamheden correct zijn uitgevoerd en bewijs hiervan is verifieerbaar.

Let wel, Bouwdossier is nog niet door de overheid erkend. De toelatingsorganisatie die erkenning gaat organiseren is er nog niet. Zodra de erkenningsregeling en voorwaarden op orde zijn en er officieel volgens deze regeling kan worden gewerkt zullen wij Bouwdossier gebruikers hier op wijzen en vragen akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren