Veelgestelde vragen

Hoe lang bestaan jullie al en kun je iets over jullie geschiedenis aangeven?

Bouwdossier is in 2006 van start gegaan. In die tijd was onze naam ‘Knooble’. Eind 2013 zijn wij faciliteiten voor een bouw- en opleverdossier in combinatie met private kwaliteitsborging gaan ontwikkelen. In lijn hiermee is begin 2014 de transformatie van Knooble naar Bouwdossier ingezet. In november 2014 is ‘Knooble | Bouwdossier’ eenvoudig ‘Bouwdossier’ geworden.

In 2006 werd de applicatie in eerste instantie 100% ten dienste van Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB) gebruikt. Al snel gingen diverse bouwpartners van CBB en andere geïnteresseerden het systeem zelf, onafhankelijk van CBB, gebruiken. Dat aantal is in de loop der jaren gegroeid. Bouwdossier heeft zich, mede door de input van haar gebruikers, ontwikkeld tot een praktische online omgeving voor kwaliteitszorg en -borging binnen de bouw.

Bouwdossier B.V. is een onafhankelijke zelfstandige onderneming. Wij bieden onze diensten via www.bouwdossier.nl, www.opleverdossier.nl en www.asbuiltdossier.nl aan.

Welke organisaties zitten er achter Bouwdossier?

Bouwdossier werkt nauw samen met Centraal Bureau Bouwbegeleiding (CBB). CBB draagt zorg voor de vakinhoudelijke kennis op het gebied van bouwbegeleiding en kwaliteitszorg.

Moet je eerst een cursus volgen om het systeem te gebruiken?

Het systeem kan zonder handleiding, cursus of nadere uitleg door iedereen met basis pc-vaardigheden worden gebruikt.

Kan ik afspraken over de uitvoering vastleggen?

Relevante afspraken en de voortgang van werkzaamheden worden in het logboek vastgelegd. Hiermee kan de actuele stand van zaken op ieder moment worden geraadpleegd en kan er worden teruggegrepen naar hetgeen is afgesproken. Het logboek werkt in combinatie met een actiepuntenlijst. Punten die aandacht behoeven, die zaken waar actie op moet worden ondernomen, kunnen op deze manier eenvoudig worden beheerd. Deze manier van werken voorkomt discussies over wat er tijdens het project allemaal is besproken en afgesproken. Relevante zaken uit e-mailverkeer, correspondentie, mondelinge afspraken of andere vormen van communicatie hebben zo één plaats.

Hoe leg ik inspecties vast?

Dit doet u met tekst en foto’s. Ook kunt u bestanden aan uw inspecties koppelen. Met behulp van de actiepuntenlijst worden zaken die aandacht behoeven aan projectleden toegewezen en wordt op correcte en tijdige afwikkeling gestuurd.

Kan ik bestanden opnemen en uitwisselen?

Bestanden die in aanmerking komen voor uitwisseling of archivering worden binnen de module Documenten geplaatst. Dit gebeurt middels up- en downloadfunctionaliteiten. De gebruiker heeft de regie over het aanmaken van een mappenstructuur, het beheer van bestanden en de rechten. Aan inspecties, logboeknotities of actiepunten kunt u bestanden koppelen.

Wat is het voordeel van online werken met Bouwdossier?

Vanaf iedere PC met een internetverbinding is de informatie op ieder gewenst moment te raadplegen. Met rechten wordt de toegang geregeld: wie schrijfrechten heeft en wie de informatie alleen kan raadplegen. De informatie binnen inspecties, het logboek, actiepunten kan eenvoudig in pdf-formaat worden gegenereerd voor uitwisseling of archivering.

Hoe zit het met de veiligheid?

Uw data is het belangrijkste wat u bij ons plaatst en daar gaan wij dan ook zeer serieus mee om. Wij maken gebruik van de meest moderne servers binnen het BIT datacenter te Ede. Het BIT datacenter staat garant voor de meest moderne faciliteiten op het gebied van koeling, beveiliging en brandpreventie. Op de systemen is ISO 27001 certificering en VEB beveiligingsklasse 4 van toepassing. Alle data wordt extra veiliggesteld middels back-ups op een geografisch gescheiden locatie. Servers en verbindingen zijn meervoudig uitgevoerd om er voor te zorgen dat de werking en veiligheid van data is gegarandeerd bij uitval van een component. Datatransmissie verloopt via 10 Gbit/s verbindingen.

Hoe uniek is Bouwdossier?

Er is geen andere applicatie waarbij inspecties, een logboek, actiepunten, documenten, notificaties, maar ook andere functies op een dergelijke manier met elkaar zijn verweven om zo op een efficiënte wijze uw Bouwdossier te kunnen beheren en efficiënt samen te werken.

Wat zijn de kosten?

Abonnement

Met een abonnement kunt u binnen uw project bestanden centraal beheren en met tools voor kwaliteitsbeheersing sturen op voortgang en resultaat bij nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud of gebruik van vastgoed.

Gratis proberen

U kunt Bouwdossier een maand lang gratis proberen.
Gebruikt u Bouwdossier na de gratis periode dan worden abonnementskosten vanaf dat moment bij u in rekening gebracht.
De gratis eerste maand geldt voor ieder nieuw project dus ook als u al projecten op Bouwdossier heeft.

Gebruik beëindigen

U kunt het abonnement op ieder moment beëindigen.
Verwijdert u het project van Bouwdossier dan stopt uw abonnement voor het project automatisch.

Faciliteiten samengevat

- € 50 exclusief btw per maand per project, eerste maand gratis
- Alle Bouwdossier tools voor kwaliteitsborging om te sturen op voortgang en resultaat
- 5 GB opslagcapaciteit
- Verwijdert u het project van Bouwdossier dan stopt het abonnement direct

Waar kan ik de voorwaarden voor gebruik van het systeem vinden?

De gebruiksbepalingen en algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de webapplicatie zijn op de website te raadplegen. Door het gebruik van de website wordt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden ingestemd.

Deze website gebruikt analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden.

Accepteren